با تغییرات عظیم در تکنولوژی و رفتار مصرف‌کنندگان و همچنین رقابتی شدن فضای حاکم بر کسب و کارها بازاریابی موثر و قدرتمند بیش از پیش مورد نیاز سازمان‌ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ است.

تیم مشاوره مدیریتی رنکو با تجربه در زمینه‌ی بازاریابی محصولات و خدمات گوناگون آماده‌ی آموزش تجربی و تکنیکیِ بازاریابی به افراد و گروه‌ها می‌باشد.

بازاریابی یا مارکتینگ مطالعه و مدیریت روابط در تبادلات است. بازاریابی فرآیند شناسایی، پیش‌بینی و ارضای نیازها و خواسته‌های مشتری است. از آنجایی که از بازاریابی برای جذب مشتری‌ها استفاده می‌شود، این فعالیت از اجزای اصلی مدیریت کسب و کار محسوب می‌شود. ممکن است بازاریاب‌ها محصولی را به کسب و کارهای دیگری بفروشند، که به آن بازاریابی کسب و کار به کسب و کار یا B2B، یا اینکه محصول را مستقیماً به مصرف‌کننده‌ها بفروشند که به آن بازاریابی B2C یا بازاریابی کسب و کارها به ارگان ها و سازمان های دولتی که به آن B2G می گویند.

 

مدیریت روابط با مشتری، فرایند کلی ساخت و حفظ روابط سودرسان با مشتری از طریق ارائه محصول یا خدمات ارزشمندتر و کسب رضایت مشتری است. تمام جنبه های جذب، مشارکت دادن و رشد بانک مشتری ها در حوزه مسئولیت های آن می باشد. “رضایت مشتری” بستگی به عملکرد قابل حس یک محصول و انتظارات مشتری دارد. اگر عملکرد یک محصول کمتر از انتظارات مشتری باشد، نارضایتی ایجاد خواهد شد. اگر عملکرد برابر انتظارات مشتری باشد حس رضایت در مشتری ایجاد شده و اگر عملکرد بالاتر از انتظارات مشتری باشد، در او حس رضایت بالا و خوشحالی ایجاد خواهد شد.

 

هدف مدیریت بازاریابی مشارکت بازارهای هدف و ساخت روابط سودرسان با آنها می‌باشد. این کار بستگی به گرایش یا فلسفه بازاریابی هر سازمان دارد. گرایش بازاریابی به صورت «فلسفه مدیریت کسب و کار»، «ذهنیت یک شرکت»، یا «فرهنگ سازمانی» تعریف می‌شود. مهم‌ترین گرایش‌های بازاریابی عبارتند از:

 

محصول

گرایش محصول بر این ذهنیت و ایده استوار است که در شرایط مساوی، مشتری‌ها محصولاتی را خریداری می‌کنند که کیفیت و کارایی بالاتری داشته باشند. با چنین ذهنیتی، استراتژی بازاریابی بر روی «بهبود مستمر» متمرکز می‌شود.

 

تولید

گرایش تولید بر این ایده استوار است که مشتری‌ها محصولی را خریداری می‌کنند که به راحتی در دسترس بوده و قیمت مناسبی دارند. در نتیجه مدیریت باید بر روی افزایش تولید و بهبود عملکرد سیستم‌های توزیع تمرکز کند.

 

فروش

گرایش فروش می‌گوید مصرف‌کننده‌ها به اندازه کافی یک محصول را خریداری نخواهند کرد، مگر اینکه یک فروش گسترده انجام شود. این روش بازاریابی معمولاً برای محصولاتی انجام می‌شود که فروشی نیستند، محصولاتی که خریداران معمولاً فکر خرید آن را نمی‌کنند، برای مثال بیمه عمر و …

 

بازاریابی دارای انواع مختلفی است:

•  بازاریابی صنعتی

•  بازاریابی مصرفی

•  بازاریابی عصبی

•  بازاریابی چندسطحی

•  بازاریابی پارتیزانی

•  بازاریابی مویرگی

•  بازاریابی چریکی

•  بازاریابی دهان به دهان

•  بازاریابی اینترنتی

•  بازاریابی تک به تک

•  بازاریابی شبکه‌ای

•  بازاریابی ویروس‌وار

•  بازاریابی سیستماتیک

•  بازاریابی مفهومی

•  بازاریابی ترکیبی

•  بازاریابی ارزشی

•  بازاریابی پیامکی