تصحیح رنگ فرآیندی است که در نورپردازی صحنه، سینما، عکاسی، تلویزیون، فیلمبرداری و سایر رشته‌ها استفاده می‌شود و از فیلترهای رنگی برای تغییر رنگ کلی نور استفاده می‌شود. به طور معمول رنگ روشن در مقیاسی شناخته می‌شود که به عنوان درجه حرارت رنگ شناخته می‌شود و همچنین در امتداد یک محور سبز-سرخابی متعامد با محور دمای رنگ اندازه‌گیری می شود.

اصلاح رنگ فیلم یا تصحیح رنگ قسمتی از پس تولید فیلم به حساب میاد که در ایران به تازگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و به سمت تخصصی و حرفه‌ای تر شدن می‌رود.

متاسفانه به دلیل صرفه‌جویی در زمان و هزینه برخی از تهیه‌کنندگان از این قسمت پس‌تولید فیلم صرفنظر کرده و یا از این سطحی و بدون حساسیت عبور می‌کنند، حال آنکه تصحیح تخصصی رنگ در فضاسازی، زیبایی بصری فیلم و همچنین روانشناسی مخاطب نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.