برنامه نویس مسئول نوشتن کد‌هایی است که توسط آن بازی اجرا می‌شود. کار‌های روزانه یک برنامه نویس شامل پیاده‌سازی ویژگی‌های گیم‌پلی، رفع ایرادات و باگ‌ها در سیستم‌های موجود و همکاری با طراحان و هنرمندان است. برنامه نویس باید مطمئن شود طراحان و دیگر اعضای توسعه دهنده می‌توانند از ویژگی‌ها و سیستم‌هایی که ساخته، استفاده کنند و این سیستم‌ها جواب‌گوی نیاز‌های آن ها به طور صحیح است.

همکاری با طراحان و هنرمندان یکی از نکات مهم است. برنامه نویسان باید بتوانند مفاهیم روزانه یا کوتاه مدتی که طراحان به آن می‌پردازند را بفهمند و راه حلی برای پیاده سازی آنها در نظر بگیرند. آنها همچنین باید راه حل‌هایی ارایه دهند که بهینه باشد و از منابع دستگاه موردنظر هر چقدر که می‌توانند کمتر استفاده کنند.

زبان برنامه نویسی مطلقی برای ساخت و توسعه بازی وجود ندارد. در واقع اینکه کدام زبان برنامه نویسی را برای ساخت یک بازی انتخاب می کنید چندان مهم نیست، مهم مهارت و اراده شما به عنوان یک برنامه نویس برای اجرای یک پروژه ساخت بازی و فائق آمدن بر مشکلاتِ احتمالیِ در مسیر است.

با این حال در حال حاضر بهترین زبان‌های برنامه‌نویسی برای بازی عبارتند از: C++، Java، HTML5، CSS3، JavaScript و SQL.