بیانیه چشم‌انداز (vision statement) سندی است که یک سازمان برای بیان اهداف خود تعریف می‌کند و بنابر پیش‌بینی آیندهٔ بازار، تلاش در هدایت فرایند تصمیم‌گیری دارد. این سند چگونگی سازمان در آینده را تعریف می‌کند. چشم‌انداز یک افق دراز مدت است که گاهی جهانی را که سازمان در آینده در آن فعالیت می‌کند توصیف می‌کند. برای مثال، نیکوکاری که به فقیری کمک می‌کند ممکن است بیانیه چشم‌اندازی داشته باشد که می‌گوید: «یک جهان بدون فقر». یک بیانیه چشم‌انداز آیندهٔ سازمان را به صورت خلاصه بیان می‌کند. این بیانیه بر روی آینده متمرکز می‌شود.
برای نگارش سند چشم‌ انداز بهتر است به این نکات توجه شود:
۵ تا ۱۰ سال آینده را در نظر داشته باشید.
رؤیاهای بزرگی در سر بپرورانید و بر موفقیت متمرکز شوید.
از جملات مضارع استفاده کنید.
زبانی مختصر، مفید و روشن داشته باشید.
سند چشم‌انداز خود را با شور و اشتیاق در هم بیامیزید.
یک تصویر ذهنی از کسب‌و‌کار مورد نظر خود ترسیم کنید.
برنامه‌ای برای ایجاد ارتباط میان این سند با کارکنان داشته باشید.
آماده شوید تا زمان و منابع را برای چشم‌ اندازی که ایجاد نموده‌اید صرف نمایید.

بیانیه مأموریت (mission statement) سند تدوین‌شده‌ای است که اهداف باثبات و منحصر به فرد سازمان را تعریف می‌کند: اینکه چرا سازمان وجود دارد، اهداف آن چیست، می‌خواهد به چه چیزی برسد. این‌ها برخی سؤالات اساسی هستند که بیانیه مأموریت قصد دارد پاسخ دهد. بیانیه مأموریت در برگیرنده اهداف، ارزش‌ها، عقاید، و مزیت رقابتی سازمان است. در واقع بیانیه مأموریت ابزار اولیه مورد نیاز مدیران است؛ که راهنمای عمل سازمان محسوب می‌شود.
در ادبیات مدیریت، نیاز به داشتن بیانیه مأموریت برای سازمان قدمتی تاریخی دارد. در آغاز دهه ۷۰ اولین بار پیتر دراکر از این اصطلاح استفاده کرد و از آن پس محققان بسیاری بر روی این مفهوم تمرکز کردند.
گروه رنکو بیانیه مأموریت سازمان شما را با توجه به نکات زیر تدوین می‌نماید:
مبتنی بر واقعیات باشد.
سازمان قابلیت اجرای آن را داشته باشد.
خواننده با خواندن بیانیه مأموریت سازمان تمایل داشته باشد که جزئی از سازمان شود.
منعکس‌کننده مسیرهای استراتژیک جدید باشد.
در عین حال بیانیه مأموریت:
نباید شامل مقادیر دلاری، درصد، اعداد، اهداف خرد و استراتژی‌ها باشد
نباید بیش از حد طولانی باشد، چون نمی‌توان آن را به خاطر آورد
نباید به توضیح جزئیات بپردازد
نباید باعث انس به محیط شود
نباید بر حسب ایجاد سود باشد. سود، یک هدف و نتیجهٔ آنچه که شرکت انجام می‌دهد، است
مأموریت سازمان‌ها، از نظر حجم، محتوا، شکل و پرداختن به جزئیات با هم متفاوت‌اند. هر یک از کارشناسان و افراد صاحب نظر در مدیریت استراتژیک بنا به نظر خود اجزای خاصی را برای بیانیه مأموریت در نظر گرفته‌اند.

طبق برخی مطالعات مشاهده در بیانیه مأموریت چند سازمان، اغلب در بیانیه مأموریت خود به اجزای زیر اشاره کرده‌اند:
کیفیت محصولات و خدمات
محدوده جغرافیایی؛
فلسفه شرکت؛
توجه به بقا، رشد، سودآوری؛
توجه به تأمین کنندگان؛
توجه به کارکنان؛
توجه به سهامداران؛
توجه به مشتریان؛
تصور عمومی مطلوب؛
تکنولوژی.