دپارتمان تبلیغات رنکو با نزدیک به دودهه فعالیت در فضای تبلیغات داخلی و بین‌المللی، سعی دارد با خلقِ آثاری هنری در عینِ رعایتِ اصولِ گرافیک، ولی دور از محدودیت‌های کلیشه‌ای و دست‌و‌پاگیر، مخاطب را در فکر و رویا غوطه‌ور سازد…