همکاری با ما

نیروهای مورد نظر برای استخدامجهت درخواست همکاری با مجموعه رنکو می توانید از طریق فرم زیر یا نشانی ایمیل به آدرس info@ranco.ir اقدام کنید.

    الحاق رزومه (در صورت نیاز) :

    نیروهای مورد نظر برای استخدام

    

    مجموعه رنکو در تخصص های زیر نیروهای جدید را جذب می کند.