از بخش‌های کلیدی تولید فیلم در استودیو رنکو قسمت مدیریت تولید است، مدیر تولید در فیلمسازی کسی است که بودجه را در اختیار می‌گیرد تا با اقتصادی‌ترین شیوه آن را خرج کند. او از ریز جزئیات کار خبر دارد. او مسئول نظارت بر استخدام بازیگران، تعیین محل، خریداری یا اجاره تجهیزات و امکانات و حتی بخش حمل و نقل و سفارش غذا و … است، تا بتواند کم هزینه‌ترین و در عین حال بهترین راه را برای به خدمت گرفتن آنها، به کار گیرد.مدیر تولید معمولاً به شکل رسمی زیر نظر مستقیم تهیه‌کننده‌ی اجرایی فعالیت می‌کند.