اسپانسرینگ یکی از فرمهای بازاریابی و تبليغات است که اين روزها به سرعت در حال رشد و گسترش است، و زیرشاخه‌ها و وسعت زیادی دارد. برخی از آمارها نشان می دهد که بازاریابی از طریق اسپانسرینگ بیشترین رشد را در آمریکا و اروپا در مقایسه با سایر فرمهای بازاریابی داشته است. هدف از اسپانسرینگ افزایش اعتبار، افزایش فروش، ایجاد تمایز نسبت به رقبا، ارتقاء نام برند و رشد جايگاه سازمان مي‌باشد. (در مواردی اسپانسرینگ ابعاد معنوی و خیرخواهانه دارد و با هدف کمک صورت می‌گیرد)
یک تیر و چند نشان؛ اسپانسرینگ نمونه بارز ارتباط هوشمندانه و موثر با مخاطب است.
اسپانسرینگِ گروهی یکی از روش‌هایی است که علاوه بر دیده شدنِ گروهی از بهترین‌های هر صنفی، هزینه‌ها را سرشکن می‌کند و اجازه می‌دهد با بودجه‌ی کمتر، گستره‌ی وسیع‌تری در تبلیغات بدست آید.
برای مشاوره‌ی اسپانسرینگ به ما پیغام دهید. (تماس با ما)

اسپانسر شو
اسپانسر بگیر